ගිණුම් වර්ග

ක්ලසික් ගිණුම

වෙළඳපොලේ නවක වෙළඳුන්ට මෙන්ම පළපුරුදු සිල්ලර වෙළෙන්දන්ටද ක්ලසික් ගිණුම ගැළපේ. ක්ලසික් ගිණුම් වෙළෙන්දුන්ට ආරම්භක තැන්පතුව ඩොලර් 10 ක් තරම් අඩු මිලකට වෙළෙඳාම් පහසුව සපයයි.

ඔබ සාධාරණ වෙළඳාම් තත්වයන් සොයමින්, විශිෂ්ට තෝලන, ෆොරෙක්ස් මුදල් යුගල, අගනා ලෝහ සහ බලශක්ති වෙළඳ භාණ්ඩ සඳහා ප්‍රවේශයක් සොයන්නේ නම් , ක්ලසික් ගිණුම ඔබට හොඳම විකල්පය වේ.

ගැඹුරින් විස්තර

Trading Platforms: MetaTrader 4, Mobile Trading, MAM
Account Currency: USD
Minimum Deposit (USD): $10
Spreads Types: Variable
Spreads from (pips): 1.6* Pips
Minimum trade size (Lots): 0.01
Trade size increment: 0.01
Maximum Leverage: 1:1000
Commission (per Standard Lot): Nil
Fifth Decimal: YES
Market Execution: YES
Maximum Order Volume: Nil
Margin Call: 50%
Stop Out Level: 30%
Islamic / SWAP free accounts: YES
Hedging Allowed: YES
EA Compatible: YES
ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් මාර්ෂල් දූපත් වල (ලියාපදිංචි අංකය 95149) ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, මාෂල් දූපත් ව්යාපාර සංස්ථා පනත අනුව නියාමනය කරනු ලැබේ.සමාගමේ ලිපිනය: අජෙල්ටෙක් පාර, අජෙල්ටෙක් අයිලන්ඩ්, මජුරෝ , මාෂල් දූපත් MH96960.

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන FX සහ CFD, ඉහළ අවදානමකට යටත් වන අතර ඔබේ ආයෝජනය කර ඇති ප්රාග්ධනය අහිමිවිය හැකිය. එබැවින්, ෆොරෙක්ස් සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබ අහිමි වීමට සූදානම් නැති ප්‍රමාණයට වැඩ ඔබ අවදානමට ලක් නොවිය යුතුය. වෙළඳාම තීරණය කිරීමට පෙර කරුණාකර අදාළ අවදානම ඔබ වටහා ගත යුතු අතර ඔබේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගන්න. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්, එක්සත් ජනපදය, බෙල්ජියම, උතුරු කොරියාව, ප්‍රංශය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රාලය සහ ජපානය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට තම සේවාවන් ලබා නොදෙනු ඇත.
© 2018 ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් - සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි