ෆොරෙක්ස් ට්රේඩින්නිහි නිරත වී සිටින්න ?
ඔබේ කුසලතා සඳහාවන තරඟයට සහබාගි වී ජය ගන්න!

ඉදිරි තරඟය

සුදානම් වන්න. අලුත් හෙටක් හදන්න හොදම වෙලාව මේ දැන්ය. ඊළඟට එන තරඟයක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න!

{{ i3.title}}

{{days}}
{{hours}}
{{minutes}}
{{seconds}}

තරඟය ආරම්භ වේ

 

 

තරඟය කාලසීමාව
{{ i3.contest_date}}
ගිණුම් වර්ගය
{{ i3.account_type}}
ත්යාග පත්රය
{{i3.prize}}

අනාගත තරඟය

ඉදිරියෙන් සිටින්න.වෙළඳපොලෙන් ජය ලබන්නේ අනාගතය ගැන අවබෝධය ඇති අය වේ . ඉක්මනින් පැමිණෙන තරඟයක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න!

{{i.title}}

{{days}}
{{hours}}
{{minutes}}
{{seconds}}

ලියාපදිංචිය ආරම්භ වේ

 

 

තරඟය කාලසීමාව
{{ i.contest_date}}
ගිණුම් වර්ගය
{{ i.account_type}}
ත්යාග පත්රය
{{ i.prize}}

දිගුකාලීන තරග

සුදානම් වන්න! ලියෝප්රයිම් සමඟ ජීවිතයට වඩාත් ආකර්ෂණීය වන අතර, සෑම වෙළඳාමකින්ම ජයග්රාහකයෙක් බිහිවේ

{{i2.title}}

{{i2.contest_date}}

 

 

තරඟය කාලසීමාව
{{i2.contest_date}}
ගිණුම් වර්ගය
{{ i2.account_type}}
ත්යාග පත්රය
{{ i2.prize}}

තරගයේ ලැයිස්තුව පෙන්වන්න

{{i4.title}}

{{i4.contest_date}}
{{i4.type}}

ත්යාග පත්රය
{{i4.prize}}

වැඩිපුර විස්තර
වනියාටු ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් කොමිෂන්සියේ භාරකාරත්වය යටතේ, වනියාටු නුවර මුදල් හා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය විසින් ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්හි වෙළඳ නාමය ලියෝප්‍රයිම්ට බලය ලබා දී ඇත. අපි හොඳම ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කරන අතර අප මුල්ය සේවා කොමසාරිස් විසින් පිළිගන තිබේ (VFSC සමාගම අංක 40322).

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන FX සහ CFD, ඉහළ අවදානමකට යටත් වන අතර ඔබේ ආයෝජනය කර ඇති ප්රාග්ධනය අහිමිවිය හැකිය. එබැවින්, ෆොරෙක්ස් සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබ අහිමි වීමට සූදානම් නැති ප්‍රමාණයට වැඩ ඔබ අවදානමට ලක් නොවිය යුතුය. වෙළඳාම තීරණය කිරීමට පෙර කරුණාකර අදාළ අවදානම ඔබ වටහා ගත යුතු අතර ඔබේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගන්න. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්, එක්සත් ජනපදය, බෙල්ජියම, උතුරු කොරියාව, ප්‍රංශය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රාලය සහ ජපානය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට තම සේවාවන් ලබා නොදෙනු ඇත.
instagram google plus linkedin twitter facebook pinterest
© 2018 ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් - සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි