ගිණුම් වර්ග

ක්‍රිප්ටෝමුදල්

ලියෝප්‍රයිම් ක්‍රිප්ටෝමුදල් ගිණුම සමහර ක්‍රිප්ටෝමුදල් වලට otc ගනුදෙනු කිරීමට ඉඩ සලස්වා ඇත.ක්‍රිප්ටෝමුදල් ගිණුම ඔබ තෝරාගත් ක්‍රිප්ටෝමුදලක් සැබෑ ලෙසම මිලදී ගැනීමකින් තොරව වෙළදාමේ යෙදීමට ඉඩ අවස්ථා ලබා දේ.ලියෝප්‍රයිම් විසින් තරඟකාරී ව්‍යාප්තියක් ලබා දෙන අතර ඕනෑම ගනුදෙනුවක් මත අය කරනු ලබන ශුන්ය හෝ අවම කොමිස් මුදල වෙලදාම් වඩාත් ලාබදායී කර දේ. පහත දැක්වෙන අපගේ ක්‍රිප්ටෝමුදල් ගිණුමේ විස්තර කියවා බලන්න.

ගැඹුරින් විස්තර

Trading Platforms: MetaTrader 4, Mobile Trading, MAM
Account Currency: USD
Minimum Deposit (USD): $50
Spreads Types: Variable
Minimum trade size (Lots): 0.01
Trade size increment: 0.01
Maximum Leverage: 1:3
Commission (per Standard Lot): Nil
Fifth Decimal: YES
Market Execution: YES
Maximum Order Volume: Nil
Margin Call: 50%
Stop Out Level: 30%
Hedging Allowed: YES
EA Compatible: YES
Trading Instruments: All Available
ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් මාර්ෂල් දූපත් වල (ලියාපදිංචි අංකය 95149) ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, මාෂල් දූපත් ව්යාපාර සංස්ථා පනත අනුව නියාමනය කරනු ලැබේ.සමාගමේ ලිපිනය: අජෙල්ටෙක් පාර, අජෙල්ටෙක් අයිලන්ඩ්, මජුරෝ , මාෂල් දූපත් MH96960.

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන FX සහ CFD, ඉහළ අවදානමකට යටත් වන අතර ඔබේ ආයෝජනය කර ඇති ප්රාග්ධනය අහිමිවිය හැකිය. එබැවින්, ෆොරෙක්ස් සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබ අහිමි වීමට සූදානම් නැති ප්‍රමාණයට වැඩ ඔබ අවදානමට ලක් නොවිය යුතුය. වෙළඳාම තීරණය කිරීමට පෙර කරුණාකර අදාළ අවදානම ඔබ වටහා ගත යුතු අතර ඔබේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගන්න. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්, එක්සත් ජනපදය, බෙල්ජියම, උතුරු කොරියාව, ප්‍රංශය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රාලය සහ ජපානය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට තම සේවාවන් ලබා නොදෙනු ඇත.
© 2018 ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් - සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි