ආර්ථික චක්රලේඛය

ආර්ථික දින දර්ශනය අපේක්ෂා කරන කාලය තුළ සිදුවීම් ඒවාගේ වැදගත්කම හෝ රට අනුව පෙරහන් කරයි.
වෙළඳපොළ චලනය වන සිදුවීම් සහ නිවේදන නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපගේ ආර්ථික දින දර්ශනය භාවිතා කරන්න.විශේෂිත සිදුවීමක දිනය, වේලාව හා මුදල් වර්ගයන්ද සිදුවීමට පෙර හෝ පසුව පැමිණෙන වෙළෙඳපොළ තුළ නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ඇස්තමේන්තුගත විචලනයද අප විසින් සපයනු ලැබේ.කහ, තැඹිලි හෝ රතු පාට බාර් මගින් මෙය පෙන්නුම් කරනු ලබනනේ අඩු, සාමාන්ය හෝ ඉහළ අස්ථාවරත්වයන් අනුව ය.
All Currencies
ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් මාර්ෂල් දූපත් වල (ලියාපදිංචි අංකය 95149) ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, මාෂල් දූපත් ව්යාපාර සංස්ථා පනත අනුව නියාමනය කරනු ලැබේ.සමාගමේ ලිපිනය: අජෙල්ටෙක් පාර, අජෙල්ටෙක් අයිලන්ඩ්, මජුරෝ , මාෂල් දූපත් MH96960.

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන FX සහ CFD, ඉහළ අවදානමකට යටත් වන අතර ඔබේ ආයෝජනය කර ඇති ප්රාග්ධනය අහිමිවිය හැකිය. එබැවින්, ෆොරෙක්ස් සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබ අහිමි වීමට සූදානම් නැති ප්‍රමාණයට වැඩ ඔබ අවදානමට ලක් නොවිය යුතුය. වෙළඳාම තීරණය කිරීමට පෙර කරුණාකර අදාළ අවදානම ඔබ වටහා ගත යුතු අතර ඔබේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගන්න. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්, එක්සත් ජනපදය, බෙල්ජියම, උතුරු කොරියාව, ප්‍රංශය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රාලය සහ ජපානය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට තම සේවාවන් ලබා නොදෙනු ඇත.