තැන්පතු සහ
ආපසු
ගැනීම්

 
 
ඔබගේ විශ්වාසවන්ත ආරක්ෂකයන් ලෙස අපි ඔබගේ සියලුම තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිත ගෙවුම් දොරටු සහතික කරමු

අධිවේගී ලියෝප්‍රයිම්.

ඔබේ ගනුදෙනු අදාළ වන විට වේගය හෝ ආරක්ෂාව අපි ඔබව අපහසුතාවයට පත් නොකරමු. ගාස්තු රහිත ක්ෂණික තැන්පතු හා මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමේ විශ්වාසය භුක්ති විඳින්න.

 

bankwire

bankwire
Minimum Limit
$100
Commission
0%*
 

visa master card

vias master card
Minimum Limit
$50
Commission
0%*
 

neteller

neteller
Minimum Limit
$10
Commission
0%
 

skrill

skrill
Minimum Limit
$10
Commission
0%
 

perfect money

perfect money
Minimum Limit
$10
Commission
0%
 

unionpay

unionpay
Minimum Limit
$100
Commission
0%*
 

local bank

local bank
Minimum Limit
$100
Commission
0%*
 

bitcoin

bitcoin
Minimum Deposit
$10
Maximum Deposit
$10,000
 

bankwire

bankwire
Minimum Limit
$100
Maximum Limit
$150000
 

skrill

skrill
Minimum Limit
$10
Maximum Limit
$2000**
 

neteller

neteller
Minimum Limit
$10
Maximum Limit
$2000**
 

perfect money

perfect money
Minimum Limit
$10
Maximum Limit
$1000**
 

unionpay

unionpay
Minimum Limit
$100
Maximum Limit
$30,000**
 

local bank

local bank
Minimum Limit
$100
Maximum Limit
$2,00,000**

තැන්පතු සහ ආපසු ගැනීමේ නීති

 1. **දිනකට ලබාගත හැකි ක්‍ෂණික ආපසු ගැනීම් සඳහා සීමා පමුණුවා ඇත. එම සීමාව ඉක්මවා ඇත්නම්,සැකසුම් කාලය පැය 24ක් වේ.
 2. * මෙම තැන්පත් කිරීම් / ආපසු ගැනීම් ක්‍රම සඳහා කොමිස් මුදලකින්, තොර උපරිම සීමාව දක්වා සිඳුකරන හුවමාරැ කිරීමට සීමාවන් පමුණුවා ඇත.
 3. "ක්ෂණික" යන පදය අර්ථකථනය කරනු ලබන්නේ මූල්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂඥයන් විසින් අතින් සැකසීමෙන් තොරව තත්පර කිහිපයකින් ගනුදෙනුවක් සිදු කරනු ඇති බවයි.
 4. මුදල් සුරක්ෂිත කිරීම සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැලැක්වීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්වලට පමණක් අරමුදල් ලබා ගත හැකිය.
 5. ආයතනය ඍජු ගෙවීම් හෝ තුන්වන පාර්ශවයන්ට ගෙවීම් සිදු නොකෙරේ. ගනුදෙනුකරුවන්ට ගණුදෙනු සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රදෙශයට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ලබා දෙනු .
 6. තැන්පතු හා මුදල් ආපසු ගැනීම දිනකට පැය 24 ක්, සතියේ දින 7 ක් සිදු කළ හැකිය. තැන්පතුවක් හෝ ආපසු ගැනීමක් ක්ෂණිකව සිදු නොකළහොත් එය පැය 24 ඇතුළත නිම කරනු ලැබේ.
 7. ගෙවීම් පද්ධතියෙන් ප්‍රමාදයන් සිදු වන්නේ නම්, තැන්පතු හා ආපසු ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාදයන් සමාගම වගකියනු නොලැබේ.
 8. එකම වර්ගයේ ගිණුම් අතර අභ්‍යන්තර මාරු කිරීම් ක්ෂණිකව සිදු කරයි.
 9. එක් ගනුදෙනුකරුවකු විසින් තම ගෙවීම් පද්ධතිය තුළ බහු ගෙවුම් පද්ධති හෝ බහු බිල්පත් භාවිතා කරන විට ඔහු/ ඇය වෙළඳ ගිණුමේ මුදල් තැන්පත් කළ මුදල් ප්‍රමනවලට සමානුපාතිකව මුදල් ආපසු ගත යුතුය.
 10. කල්බදු රහිතව දැනුම් දීමකින් තොරව තැන්පතු සහ ආපසු ලබා ගැනීමේ කාලය වෙනස් කිරීමේ අයිතිය සමාගම සතු වේ.
 11. ඇතැම් රටවල සේවාදායකයින්ට ලබා ගත හැකි ගෙවීම් පද්ධති සඳහා සමාගම විසින් සීමාවන් තැබිය හැකිය.
ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් මාර්ෂල් දූපත් වල (ලියාපදිංචි අංකය 95149) ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, මාෂල් දූපත් ව්යාපාර සංස්ථා පනත අනුව නියාමනය කරනු ලැබේ.සමාගමේ ලිපිනය: අජෙල්ටෙක් පාර, අජෙල්ටෙක් අයිලන්ඩ්, මජුරෝ , මාෂල් දූපත් MH96960.

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන FX සහ CFD, ඉහළ අවදානමකට යටත් වන අතර ඔබේ ආයෝජනය කර ඇති ප්රාග්ධනය අහිමිවිය හැකිය. එබැවින්, ෆොරෙක්ස් සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබ අහිමි වීමට සූදානම් නැති ප්‍රමාණයට වැඩ ඔබ අවදානමට ලක් නොවිය යුතුය. වෙළඳාම තීරණය කිරීමට පෙර කරුණාකර අදාළ අවදානම ඔබ වටහා ගත යුතු අතර ඔබේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගන්න. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්, එක්සත් ජනපදය, බෙල්ජියම, උතුරු කොරියාව, ප්‍රංශය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රාලය සහ ජපානය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට තම සේවාවන් ලබා නොදෙනු ඇත.
© 2018 ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් - සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි