ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

ලියෝප්‍රයිම් හා එක්වී හවුල්කාර කාර්යාල විවෘත කරන්න

ලියෝප්‍රයිම් කලාපීය නියෝජිතයෙකු වීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයන් හෝ සමාගම් වලට අපි ආරාධනා කරන්නෙමු. කලාපීය නියෝජිත වශයෙන් ඔබ ලියෝප්‍රයිම් සමග ඔබේ දේශීය කලාපයේ නව ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කිරීම සහ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා හවුල් වනු ඇත.
ලියෝප්‍රයිම් කලාපීය නියෝජිතයින් සාමන්‍යයෙන් හදුන්වාදීමේ තැරැව්කරුවකු ලෙස ආරම්භ කරනු ලැබේ. සතිපතා ඉහළ මට්ටමේ කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කළ පසු, ඔවුන් ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයකු බවට පත් කළ හැකිය.

ප්‍රාදේශීය ලියෝප්‍රයිම් කාර්යාලයක් යනු වාසිදායක හවුල් ව්‍යාපාරයකි!

<ප්‍රයෝජන ගන්න:

 • සේවාදායකයින් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අමතර අවස්ථාවන්
 • අත්සන් කරන ලද සේවාදායකයින් සඳහා හොඳම වෙළඳ කොන්දේසි
 • 24x7 පැය සේවාවන්ට ප්රවේශ වීම
 • හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රතිලාභ වැඩි කිරීම

පිහිටුවා ගන්න:

 • කාර්යාල සැලසුම්
 • උපදේශන සේවා
 • ප්‍රවර්ධන ද්‍රව්‍ය
 • වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශන

සහයෝගය ලබන්න:

 • විදේශ විනිමය වෙළෙඳුන් සඳහා සම්මන්ත්රණ
 • සරල ගැටළු විසඳීම සඳහා ඍජු සේවාදායක අන්තර්ක්රියාව
 • ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා සේවාදායක උපදේශන සහාය
 • විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සම්බන්ධ නීතිමය සිද්ධීන් ගැන සැලකිලිමත් කිරීම

හවුල්කරුවෙකු වීමට සහ ඔබේ පළාතේ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමට

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් මාර්ෂල් දූපත් වල (ලියාපදිංචි අංකය 95149) ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, මාෂල් දූපත් ව්යාපාර සංස්ථා පනත අනුව නියාමනය කරනු ලැබේ.සමාගමේ ලිපිනය: අජෙල්ටෙක් පාර, අජෙල්ටෙක් අයිලන්ඩ්, මජුරෝ , මාෂල් දූපත් MH96960.

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන FX සහ CFD, ඉහළ අවදානමකට යටත් වන අතර ඔබේ ආයෝජනය කර ඇති ප්රාග්ධනය අහිමිවිය හැකිය. එබැවින්, ෆොරෙක්ස් සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබ අහිමි වීමට සූදානම් නැති ප්‍රමාණයට වැඩ ඔබ අවදානමට ලක් නොවිය යුතුය. වෙළඳාම තීරණය කිරීමට පෙර කරුණාකර අදාළ අවදානම ඔබ වටහා ගත යුතු අතර ඔබේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගන්න. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්, එක්සත් ජනපදය, බෙල්ජියම, උතුරු කොරියාව, ප්‍රංශය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රාලය සහ ජපානය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට තම සේවාවන් ලබා නොදෙනු ඇත.
© 2018 ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් - සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි