වෙළෙඳ වේදිකාව

අපගේ ප්‍රමුඛතම විදේශ විනිමය වෙළඳ වේදිකාව සමඟ නිතරම වෙළඳාම කරන්න

මෙම කර්මාන්තයේ සිදුවෙමින් පවතින එදිනෙදා වෙනස්කම් සමඟ අප ගමන් කරනවා. ලියෝප්‍රයිම් ඔබට ඔබේ පහසුව තකා කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛතම වෙළෙඳ වේදිකාව වන මෙටාට්‍රෙඩර් 4 සමඟ සියලුම උපකරණ මත වෙළඳාමට නිදහස ලබා දෙයි.මෙටාට්‍රෙඩර් 4 වෙළෙඳ වේදිකාව ෆොරෙක්ස් හා අනාගත වෙළඳාම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.මෙටාට්‍රෙඩර් 4 සමඟ වෙළඳුන්ට මුල්‍ය වෙලඳපොල විශ්ලේෂණය කිරීම, දියුණු වෙළඳ මෙහෙයුම් සිදු කිරීම, වෙළඳ රොබෝවරුන් (විද්වත් උපදේශකයන්) පවත්වා ගෙන යාම සහ අනෙකුත් වෙළඳුන්ගේ ගිවිසුම් පිටපත් කළ හැකිය.

මෙටාට්‍රෙඩර්4 - වින්ඩෝස්

මෙටාට්‍රෙඩර්4 යනු පුද්ගලික පරිගණක සඳහා තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සහ වෙලඳපොල තුළ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා වඩාත් ප්‍රබල හා පහසුම මෙවලම වේ. ලියෝප්‍රයිම් මෙටාට්‍රෙඩර්4 බාගත කිරීමෙන් ෆොරෙක්ස් වෙලඳපොල තුල සජීවී මිල දත්ත වෙත පිවිසෙන්න.

මෙටාට්‍රෙඩර්4- මැක්

මෙටාට්‍රෙඩර්4 නොමිලේ යෙදුම PlayOnMac භාවිතා කර Mac OS මත ස්ථාපනය කර ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. PlayOnMac යනු Mac OS මත වින්ඩෝස් යෙදුම පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වයින් පාදක මෘදුකාංගයකි.

මෙටාට්‍රෙඩර් 4 - ඇන්ඩ්රොයිඩ්

ඕනෑම වේලාවක ලොව ඕනෑම තැනක ෆොරෙක්ස් වෙළදාම සඳහා ප්‍රබල ක්රියාකාරිත්වය භුක්ති විඳින්න.සියලුම විශ්ලේෂණ සහ වෙළඳ විකල්පයන් දැන් ඔබේ ඇන්ඩ්රොයිඩ් උපාංගයේ !

මෙටාට්‍රෙඩර් 4 - IOS

ඔබගේ අයිෆෝනයේ සහ අයිපෑඩ්ය මත ඇති MT4 සමඟ, ඔබ ඔබේ පරිගණකයේ කරන වෙළඳාම් මඟ හරිනු යැයි අපි සැක කරනවා.එහි සාරවත් ක්‍රියාකාරීත්වය ඔබේ වෙළඳ අපේක්ෂාවන් සියල්ලම ඉටු කරයි. මෙහි ජංගම භාවය වෙළඳ කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම පහසු කරවයි.

MAM

අපගේ විශේෂිත බහු ගිණුම් කළමනාකරු (MAM) ගිණුම අපගේ සියලු MetaTrader 4 ටර්මිනලය හරහා අසීමිත සේවාදායක උප ගිණුම් සංඛාවක් හරහා බ්ලොක් ඇණවුම් ක්රියාත්මක කරයි.

මෙටාට්‍රෙඩර්4 - වින්ඩෝස්

මෙටාට්‍රෙඩර්4 යනු පුද්ගලික පරිගණක සඳහා තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සහ වෙලඳපොල තුළ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා වඩාත් ප්‍රබල හා පහසුම මෙවලම වේ. ලියෝප්‍රයිම් මෙටාට්‍රෙඩර්4 බාගත කිරීමෙන් ෆොරෙක්ස් වෙලඳපොල තුල සජීවී මිල දත්ත වෙත පිවිසෙන්න.

මෙටාට්‍රෙඩර්4- මැක්

මෙටාට්‍රෙඩර්4 නොමිලේ යෙදුම PlayOnMac භාවිතා කර Mac OS මත ස්ථාපනය කර ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. PlayOnMac යනු Mac OS මත වින්ඩෝස් යෙදුම පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වයින් පාදක මෘදුකාංගයකි.

මෙටාට්‍රෙඩර් 4 - ඇන්ඩ්රොයිඩ්

ඕනෑම වේලාවක ලොව ඕනෑම තැනක ෆොරෙක්ස් වෙළදාම සඳහා ප්‍රබල ක්රියාකාරිත්වය භුක්ති විඳින්න.සියලුම විශ්ලේෂණ සහ වෙළඳ විකල්පයන් දැන් ඔබේ ඇන්ඩ්රොයිඩ් උපාංගයේ !

මෙටාට්‍රෙඩර් 4 - IOS

ඔබගේ අයිෆෝනයේ සහ අයිපෑඩ්ය මත ඇති MT4 සමඟ, ඔබ ඔබේ පරිගණකයේ කරන වෙළඳාම් මඟ හරිනු යැයි අපි සැක කරනවා.එහි සාරවත් ක්‍රියාකාරීත්වය ඔබේ වෙළඳ අපේක්ෂාවන් සියල්ලම ඉටු කරයි. මෙහි ජංගම භාවය වෙළඳ කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම පහසු කරවයි.

MAM

අපගේ විශේෂිත බහු ගිණුම් කළමනාකරු (MAM) ගිණුම අපගේ සියලු MetaTrader 4 ටර්මිනලය හරහා අසීමිත සේවාදායක උප ගිණුම් සංඛාවක් හරහා බ්ලොක් ඇණවුම් ක්රියාත්මක කරයි.
ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් මාර්ෂල් දූපත් වල (ලියාපදිංචි අංකය 95149) ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, මාෂල් දූපත් ව්යාපාර සංස්ථා පනත අනුව නියාමනය කරනු ලැබේ.සමාගමේ ලිපිනය: අජෙල්ටෙක් පාර, අජෙල්ටෙක් අයිලන්ඩ්, මජුරෝ , මාෂල් දූපත් MH96960.

අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: උත්තෝලිත නිෂ්පාදන වන FX සහ CFD, ඉහළ අවදානමකට යටත් වන අතර ඔබේ ආයෝජනය කර ඇති ප්රාග්ධනය අහිමිවිය හැකිය. එබැවින්, ෆොරෙක්ස් සහ CFD සියලු ආයෝඡකයින් සඳහා සුදුසු නොවේ. ඔබ අහිමි වීමට සූදානම් නැති ප්‍රමාණයට වැඩ ඔබ අවදානමට ලක් නොවිය යුතුය. වෙළඳාම තීරණය කිරීමට පෙර කරුණාකර අදාළ අවදානම ඔබ වටහා ගත යුතු අතර ඔබේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගන්න. අවශ්ය නම් ස්වාධීන උපදෙස් ලබා ගන්න.

ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ්, එක්සත් ජනපදය, බෙල්ජියම, උතුරු කොරියාව, ප්‍රංශය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රාලය සහ ජපානය වැනි ඇතැම් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට තම සේවාවන් ලබා නොදෙනු ඇත.
© 2018 ලියෝප්‍රයිම් සර්විසස් ලිමිටඩ් - සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි